تیکت جدید

برای درخواست نوبت، اگر روز خاصی نمیتوانید یا اینکه فقط روز خاصی میتوانید نصب کنید، حتماً در توضیحات به فارسی ذکر نمایید. پس از ارائه نوبت امکان لغو یا تغییر وجود ندارد.
همچنین ایمیلی که وارد میکنید با ایمیل ثبت شده در فاکتور سفارش حتماً باید مطابقت داشته باشد.

{{req}} {{orderid}} ، {{gamename}}

نام درخواست: (ضروری)
نام درخواست خود را در این فیلد بنویسید. مثلاً: درخواست گارانتی، درخواست نوبت، سوال و...

شماره سفارش: #
اگر این درخواست مربوط به شماره سفارش خاصی است شماره آنرا بدون # در این فیلد وارد کنید

نام محصول:
اگر درخواست یا سفارش شما مربوط به محصول خاصی است آنرا در این فیلد بنویسید. مثلاً: FIFA 17، Battlefield 1 و...

عنوان*

بخش

نام

ایمیل

*توضیحات

بازه‌های زمانی دسترسی به اینترنت جهت نصب (مربوط به بخش‌های نوبت‌گیری)
12 الی 15
15 الی 16
19 الی 21
شبانه (7 شب الی 8 صبح) برای دانلود حجیم - 1 الی 6 روز انتظار برای نوبت

-

-


Anti-Spam Image
captcha_image

Anti-Spam Text

لطفاً توجه داشته باشید که از ساعت 16 الی 19 پاسخگویی وجود ندارد و تایم کاری برای ما به حساب نمی آید.